Show Filter
AL FAM CONSTRUCTION PLC
Construction - ኮንስትራክሽን
ህትመት እና ሚዲያ, ሆቴል፣ ምግብና መጠጥ, መኪና እና የመኪና መለዋወጫወች, ሸቀጣ ሸቀጥ, ንብረት ሐራጆች, አለም አቀፍ (International), አላቂ የቢሮ ዕቃዎች, አልባሳትና ሽቶዎች, ኮምፒዉተር፣ ሶፍትዌር እና ቴሌኮም, የልብስ ስፌት, የስፖርት እቃዎችና ትጥቅ, የቆዳ ዉጤቶችና ጫማዎች, የቢሮ እቃዎች እና ኤሌክትሮኒክስ, የቢሮ እቃዎች እና ፈርኒቸር, የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች, የደንብ ልብስ ግዥ, የግንባታ እቃዎች እና የህንጻ መሳሪያዎች, ጨርቃ ጨርቅ
መኪና እና የመኪና መለዋወጫወች, የተሽከርካሪዎች ሃራጅ
Ashewa technology solution s c
ኮምፒዉተር፣ ሶፍትዌር እና ቴሌኮም, የሶፍትዌር ግዥ, ድረ ገጽ ግንባታ
ትምህርት እና ስልጠና, የማማከር አገልግሎት, ጥናትና ምርምር
ደቡብ ም/ኢ/ሕ/ክ መንግስት ግብርና ቢሮ
የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በኢትዮጵያ ከሚገኙ አስራአንድ ክልሎች አንዱ ነው።